Oslo, Norge
46 82 45 57
adrianw.k.svendsen@hotmail.no

En bloggers velkomstord

En blogg om digital markedsføring

Hei,

Mitt navn er Adrian Wendel Kværner Svendsen, jeg født i 1995 og kommer fra Bærum.

Utdanning

Jeg gikk i mot strømmen på mitt valg av videregående utdanning hvor de fleste valgte allmenne fag og der jeg istedet valgte yrkesfaget «Service og Samferdsel». Andreåret valgte jeg en enda spissere retning mot markedsføringsfaget, «Salg, service- og sikkerhet». Jeg har aldri angret et halvt sekund på mine utdanningsvalg.

Jeg har fagbrev innen »Kontor- og administrasjonsfaget» hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus etter 2 års læretid. Jeg er veldig bevisst på hvor verdifullt et fagbrev er, for bare det beviset i seg selv gjenspeiler i høy grad hvem du er som person og hvem du er som arbeidstaker for en virksomhet.

Som lærling stiller du på lik linje med krav stilt til deg som andre ansatte. Foruten lavere lønn og obligatorisk opplæring er det i praksis lite som skiller deg fra resten av firmaets ansatte. For å kunne bestå fagprøven kreves det at du har grunnlag nok for å forstå hvorfor du gjør det du gjør, og da må du i hvert fall møte opp på jobb hver dag.

Jeg valgte etter læretiden å sette meg tilbake på skolebenken for å ta allmenn påbygging, for jeg ønsket å raskest mulig studere det jeg virkelig har en drøm om å jobbe med, markedsføring og merkevareledelse.

Jeg har også C-lisens fra Norges Fotballforbund som trener og har en sesong bak meg på aldersbestemt nivå. Jeg vil si at det har gitt meg noen nye personlige perspektiv på hvordan man skal lede. Ironisk nok hadde vi fellesemnet Organisasjon og ledelse på samme tid, og jeg merket at jeg blomstret under presset og klarte å kanalisere det hele til en positiv opplevelse i grad av å kunne anvende teori til praksis kontinuerlig i et helt år.

Personlige egenskaper

Målbevisst, strukturert, anvendelig, utadvendt og optimistisk er stikkord som beskriver meg bra.

Hvorfor digital markedsføring?

Jeg studerer bachelorgraden Markedsføring og Merkevareledelse ved Høyskolen Kristiania og har dette semesteret valgt å fordype meg i valgfaget Digital Markedsføring. Digitalisering og teknologi påvirker samfunnet og jeg ønsker å få en bedre forståelse for hvordan dette påvirker markedsføringen som fag og samfunnet som helhet.

Det at du har trykket deg inn på bloggen min betyr at vi har noe til felles. Du har sannsynligvis trykket deg inn fordi du også har en interesse av å forstå markedsføring, digitalisering, teknologi, og deres påvirkninger om hverandres fagområder, og jeg håper vi sammen kan lære noe om dette samspillet.

Hvorfor blogging?

I tidligere studieløp har blogging på dette valgfaget vært obligatorisk, det er det ikke i år, likevel er jeg fast bestemt på at det er strategisk smart for min studiehverdag dette semesteret å benytte muligheten til å dele kunnskap og invitere til faglig dialog. Studieoppgaver, egne tekster og studieprogresjon er stikkord her.

Min blogg reflekterer min tolkning av kunnskap opparbeidet, og er derav aldri 100 % feilfri. Det eneste som er sikkert er at jeg sitter på mye mer kunnskap nå i 2018 enn da jeg begynte på bachelorgraden min i 2016. Jeg vil samtidig vise sterk ydmykhet ved å poengtere at jeg har utrolig mye å lære, og det er det som er poenget med en digital reise. Det er nettopp reisen og den lærdommen du får fra alle med mer kunnskap enn deg selv, og hvordan du implementerer dette i din egen kunnskap og hverdag som er selve «målet».

Hvorfor Høyskolen Kristiania?

Det var et karakterkrav for å komme inn og må virkelig rette en stor takk til foreleserne våre på Høyskolen Kristiania. Jeg vet om mange med sterk kunnskap som hadde digital markedsføring som førstevalg, men ikke kom inn. Foreleserne våre har jobbet eller jobber på siden med fagområder relatert til hva de foreleser i.

Det at forelesere i forbrukeratferd har psykologutdannelse, de som lærer bort markedskommunikasjon eier egne mediebyrå og de som lærer bort salgsfag faktisk har jobbet som selgere, samt at eksamensoppgavene er praktisk relatert gjorde valget enkelt når jeg skulle velge hvilken høyskole jeg antok ville tilføre meg mest verdi.

Likevel er det en overgang fra videregående og «Ansvar for egen læring»-ordtaket går raskt fra abstrakt til forståelig i en slik situasjon. Foreleserne våre har guidet oss trygt gjennom semestrene som har gått og gitt mer av sin tid enn hva man skulle forvente på et høyere akademisk nivå.

Følg mine medstudenter sine blogger her.

Følg meg på YouTube her.