Bacheloroppgaven levert – jobbsøking next

Har du noen gang levert et arbeidsdokument og følt en likegyldighet og resignasjon i etterkant, men du likevel bør vise takknemlighet og fokusere på at du faktisk har levert 6 måneders arbeid? Der er jeg nå. Bacheloroppgaven ble levert på innleveringsdagen. 13 timer korrekturlesing gjennom kvelden før og natten/morgenen til innleveringen uten kaffe tilgjengelig er…
Read more